همکاری با آکادمی آنلاین آموزش زبان لینگوسنتر

مراحل درخواست همکاری با لینگوسنتر
  • تکمیل فرم تقاضای همکاری در سایت
  • دعوت برای مصاحبه شغلی
  • گذراندن دوره های مربوطه
  • دعوت به همکاری در مجموعه لینگوسنتر

ارزش های ما